Erasmus+
Volg ons

Visie

Pedagogisch project en schoolvisie

Naast kennis en leerinhouden, conform de leerplandoelstellingen, geven we méér dan alleen les. We denken ook aan het welbevinden van uw kind. Je kan pas extra rendement uit elk mens halen wanneer die zich goed voelt in zijn vel. We bieden extra kwaliteit en zorg op maat van elk kind.

Het personeelsteam van atheneum GO! Erasmus stelt zich onder meer tot doel om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden tussen het ogenblik waarop het enerzijds overstapt van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs en anderzijds van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs of de werkvloer. Deze begeleiding is niet enkel gericht op de kennis, maar kadert geheel binnen de principes van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs.

Ook de wijze van omgaan met anderen (sociaal contact en sociale contactvaardigheid), het werken aan de attitudes van elke leerling, het samenwerken met elkaar en het bereiken van de vakoverschrijdende eindtermen behoren tot de core business van het team. Het GO! voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de ruimte, wereldsolidariteit, zelfstandigheid, tolerantie en brede belangstelling voor het culturele gebeuren hier en elders.

Elk kind dat zijn weg zoekt in onze maatschappij en dus ook elk kind in onze school, komt dagelijks met de meest diverse invloeden in contact, gaat in zijn eigen specifieke leef- en ervaringswereld om met de meest uiteenlopende dingen en beleeft een uniek moment van zijn eigen ontwikkeling. Dat het gemakkelijk is om hiermee probleemloos om te gaan zullen we zeker niet beweren.

We willen wel uitdrukkelijk ons engagement uitspreken om – in samenwerking met elke ouder van ieder kind – zo adequaat mogelijk die leerling te begeleiden in een goede sfeer. Normen en waarden en wederzijds respect vormen hiervoor onze basis.

Eén regel is en blijft: de dialoog. Neem bij welk probleem dan ook, contact op met de school, en vraag om een gesprek. Het vermijdt vaak een hoop misverstanden. Van onze kant zullen we dit ook doen. Als er iets aan de hand is, zullen we u dat melden. Zorg er in dit verband voor dat u regelmatig smartschool checkt om uw kind goed te kunnen opvolgen.

Laten we samen werken aan de toekomst van uw kind!