Erasmus+
Volg ons

Dagindeling

Schooltijden

van
tot
Lesuur 1
08:15
09:05
Lesuur 2
09:05
09:55
Pauze
09:55
10:10
Lesuur 3
10:10
11:00
Lesuur 4
11:00
11:50
Pauze
11:50
12:40
Lesuur 5
12:40
13:30
Lesuur 6
13:30
14:20
Pauze
14:20
14:30
Lesuur 7
14:30
15:20
Lesuur 8
15:20
16:10

Een dag op het atheneum GO! erasmus

De leerlingen moeten op de speelplaats aanwezig zijn voor het eerste belsignaal, ’s morgens om 08.13u en in de namiddag om 12.38u. Wie te laat komt, moet zich melden op het leerlingensecretariaat vooraleer naar de les te gaan. Drie keer te laat komen zonder geldige verantwoording brengt een ordemaatregel met zich mee (strafstudie).

De middagpauze loopt van 11.50 u tot 12.38 u. Wie op school eet, mag het schoolterrein van de school niet verlaten. Er is permanent toezicht voorzien.

De lessen van de namiddag lopen van 12.40 u tot 14.30 u, 15.20 u of 16.10 u. Het precieze einduur staat in het lessenrooster vermeld dat te consulteren is via het digitaal leerplatform Smartschool.

De school verlaten tijdens en tussen de gewone lesuren is niet toegelaten en wordt altijd bestraft. Wie meent de school te moeten verlaten, vraagt altijd toestemming op het leerlingensecretariaat. Mag het, dan wordt dit ook steeds gemeld aan de ouders via een Smartschoolbericht.

Is er onverwachts een leraar afwezig op het einde van de dag  (het vierde lesuur op woensdag), dan kan er toestemming gegeven worden om naar huis te gaan. Ook nu wordt er steeds een bericht gestuurd via Smartschool naar de ouders.

Weten wij vooraf dat de volgende dag een leerkracht door ziekte afwezig zal zijn (en er geen taken/toetsen zijn voorzien), dan kan er toestemming gegeven worden om een lesuur later naar school te komen. Dit wordt steeds gemeld, door het leerlingensecretariaat, via een bericht op Smartschool.

Als een leerling te laat komt, zullen de ouders om verantwoording gevraagd worden (zie ook orde- en tuchtreglement).