Erasmus+
Volg ons

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en Welzijn is een technische studierichting, die op drie pijlers steunt: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voeding. Deze worden praktisch toegepast in de integrale opdrachten. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en zijn positie daarbinnen. De wetenschappelijke onderbouw daarbij, krijg je vanuit de natuur- en sociale wetenschappen. Tijdens de integrale opdrachten, ontwikkel je je eigen competenties.

Wat is de focus van deze richting?

De richting maatschappij & welzijn leert je alles aan over het menselijk (gezondheids)gedrag en de levensloop die mensen doormaken. Niet enkel de theorie, maar ook deze toepassen in de praktijk spelen hierbij een belangrijke rol. Zo zal je sociale, pedagogische en communicatieve vaardigheden aangeleerd krijgen. 

Ook een interesse in de mens zowel sociaal, fysiek als psychisch is belangrijk! De mens in al zijn aspecten is namelijk je hoofdonderwerp in deze opleiding.

Welke Profiel heb je nodig?

Een leerling die voor deze richting kiest moet zeker en vast interesse hebben in wetenschap. In het bijzonder leg je je toe op de gezondheids- en welzijnswetenschappen.

Ook ben je sociaal en beschik je over een kritische ingesteldheid. Je werkt bovendien graag met mensen en voor mensen. Je wil graag deel uitmaken van de begeleiding van zowel kinderen als volwassenen.

Empathisch, dat is wie jij bent!

Welke lessen krijg je?

De richting maatschappij & welzijn behoort tot de dubbele finaliteit en dus krijg je dezelfde algemene vakken als de anderen in deze finaliteit. De richting heeft uiteraard ook een aantal specifieke en unieke vakken.

Zo krijg je het vak gezondheidszorg en welzijn. In dit vak zal je de theorie zien rond de ontwikkeling en het gedrag van mensen (sociologie en pedagogie) én hun anatomie en fysiologie. Dit zorgt ervoor dat je later in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten kan uitvoeren, met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Lessenrooster

  3de 4de
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis en burgerschap  2 2
Wiskunde 3 3
Artsitieke expressie  1 0
Natuurwetenschappen 1 1
Toegepaste informatica 0 1
     
Toegepaste Biologie 0 1
Toegepaste pyschologie 2 2
Indirecte zorg 2 2
Voeding 2 2
Opvoedkunde 3 2
Verzorging 3 3
     
Aantal lessen per week 32 32

 

Aandachtspunten

Aanschaf van persoonlijke bescherming (werkschort, werkschoenen) is noodzakelijk.
Ingrediënten voor de kooklessen.

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.