Erasmus+
Volg ons

Kinderzorg

Kinderzorg

Dankzij verschillende stagemomenten en de praktijkoefeningen in het specialisatiejaar Kinderzorg, doe je de nodige kennis op om later vlot te kunnen functioneren op de werkvloer. Het is ook de ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit studiegebied

Wat is de focus van deze richting?

  • Je volgde een vooropleiding 3de graad verzorging of een gelijkaardige studierichting.
  • Werkplekleren.
  • Het is de ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit studiegebied.

Welke Profiel heb je nodig?

Toekomst:

  • Richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) binnen het vakgebied
  • SE-N-SE (Secundair Na Secundair) studierichtingen (bv. leefgroepenwerking, animatie in ouderzorg)
  • Werkvloer
  • HBO (Hoger Beroepsonderwijs)

Welke lessen krijg je?

Lessenrooster

  7de jaar
Godsdienst / NC zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 2
Project algemene vakken (PAV) 6
Expressie (MO-PO) 2
Praktijk Verzorging 1
Stage Verzorging 2
Theorie Verzorging 1
Praktijk opvoedkunde 2
Stage verzorging/opvoedkunde 2
Theorie opvoedkunde 4
Stage opvoedkunde 6
TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK 32

Aandachtspunten

Overzicht stageplaatsen derde graad Kinderzorg 7de jaar:

3 stageperiodes (1 dag/week – donderdag)+ blokstage (2 weken vóór de paasvakantie)

  • Kinderen