Erasmus+
Volg ons

Industrieel onderhoud

Industrieel onderhoud

In de opleiding Industrieel onderhoud specialiseer jij je in het onderhoud, het (na)meten en het (de)monteren van mechanische en elektrische elementen. Je leert de juiste gereedschappen correct gebruiken. Door de bedrijfsstages en de praktijkoefeningen verwerk je de nodige kennis om later vlot te kunnen functioneren op de werkvloer.

Wat is de focus van deze richting?

 • Je volgde een vooropleiding 3de graad in een gelijkaardige studierichting, bv. werktuigmachines.
 • In deze opleiding specialiseer jij je in het onderhoud, het (de)monteren en het (na)meten van mechanische en elektrische elementen. Je leert hiervoor de juiste gereedschappen correct gebruiken.
 • Je krijgt les over de theoretische basis van zuivere mechanica, pneumatica, hydraulica, algemene elektriciteit, centrale verwarming, lassen, plaatbewerking, water- en gasverdeling en sanitair. De samenhang tussen de diverse vakdomeinen krijgt extra aandacht. Wanneer je onderhoudswerk verricht aan machines en productielijnen, merk je dat je binnen eenzelfde productieproces te maken krijgt met de meest verschillende componenten, aansluitingen en sturingen.
 • Door de praktijkoefeningen en het werkplekleren (bedrijfsstages) verwerk je de nodige vakkennis om later vlot te kunnen functioneren op de werkvloer.
  Het is ook de ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit studiegebied.

Welke Profiel heb je nodig?

 • Een degelijke en praktische opleiding in de verschillende facetten van het vakgebied, waarbij verspaningstechnieken in combinatie met computertoepassingen een belangrijke plaats innemen
 • Er wordt voortdurend ingespeeld op nieuwe technologieën en technische ontwikkelingen
 • Het zorgzaam, efficiënt en nauwkeurig werken met grote en kleine machines en handgereedschappen, alsook het onderhoud
 • Een kennismaking met elektrische, pneumatische en hydraulische energiekringen
 • Het leren plannen en organiseren van je werkzaamheden
 • De ontwikkeling van een gevoel voor vormgeving en afwerking van een ‘totaal’ werkstuk
 • Het leren oog hebben voor detail(afwerking)
 • Technisch tekenen (kunnen lezen en begrijpen van tekeningen, vormen en symbolen)
 • De kans om met tekenpakketten (o.m. SolidWorks – 2D en 3D) je opdrachten gedetailleerd uit te werken om het inzicht in de constructies verder te vormen
 • Het aanleren van vaardigheden welke je in dit beroep voor vele werkzaamheden, ook andere, nuttig kan gebruiken
 • Een vak welke je voldoening en aanzien zal geven
 • De realisatie van een Geïntegreerde Proef (GIP) en een stageperiode (3de graad)
 • De kans tot het behalen van het VCA-attest (3de graad)

 

Toekomst:

 • Hoger Beroepsonderwijs
 • Werkvloer

Welke lessen krijg je?

Lessenrooster

 

7de jaar

Godsdienst / NC zedenleer

2

Lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Project algemene vakken (PAV)

6

Praktijk elektriciteit

4

Praktijk koeltechniek

2

Praktijk mechanica

2

Praktijk stage elektromechanica

6

Theorie elektriciteit

2

Theorie koeltechniek

2

Theorie mechanica (+CNC)

2

TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK

32

Aandachtspunten

Aanschaf van werkmateriaal (schuifmaat,…) en persoonlijke bescherming (veiligheidsbril, oorbeschermers, werkpak, werkschoenen) is noodzakelijk.

De school maakt gebruik van de knowhow en de infrastructuur van het KA Maldegem voor wat betreft het vak PV/TV koeltechniek in het zevende jaar industrieel onderhoud. Het KA Maldegem fungeert voor het RTC als antennepunt en fungeert tevens als certificeringscentrum voor koeltechniek en klimatisatie.

De stage in het zevende leerjaar is een blokstage van 6 weken: 3 weken vóór de herfstvakantie en 3 weken vóór de paasvakantie.