Erasmus+
Volg ons

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Wat is de focus van deze richting?

In de richting humane wetenschappen gaan we ons focussen op de mens. Hoe de mens denkt, hoe mensen met anderen omgaan en waarom dat zo is!

We gaan het onderbewuste trachten wetenschappelijk te onderzoeken en verstaan.

Welke Profiel heb je nodig?

Een humane wetenschapper is eerst en vooral een wetenschapper. Je moet dus geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke manier van werken. Denk hierbij aan hypotheses opstellen en experimenteren.

Ook belangrijk is een interesse in hoe mensen denken en voelen. Empathie en een sociaal vermogen zijn dus nodig als je de mens wetenschappelijk wil onderzoeken.

Tevens schrikken grotere hoeveelheden leerstof je niet af en wil je daarmee gestructureerd aan de slag!

Welke lessen krijg je?

De richting humane wetenschappen behoort tot de doorstroomfinaliteit en dus krijg je dezelfde algemene vakken als de anderen in deze finaliteit. De richting heeft uiteraard ook een aantal specifieke en unieke vakken. Zo krijg je de vakken cultuur- en gedragswetenschappen. In deze vakken kijken jongeren naar de mens en zijn interactie met de omgeving, bestuderen ze psychologische theorieën en tal van sociale en maatschappelijke thema’s.

Ook de vakken filosofie en kunstbeschouwing worden aangeboden in deze richting.

Lessenrooster

Levensbeschouwing 2
LO 2
Frans 3
Nederlands 4
Engels 3
Geschiedenis (incl. SC7 – burgerschap)  2
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Toegepaste informatica 1
Artistieke expressie  1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
   
Gedrags- en cultuurwetenschappen 4
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 1
   
Totaal aantal lessen per week 32

 

Aandachtspunten

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.