Erasmus+
Volg ons

Elektrotechnieken

Elektrotechnieken

Je verwerft competenties met betrekking tot residentiële installaties (elektriciteit in woningen). Je leert procesmatig te denken en kwaliteitsvol te handelen.  Je leert je als technicus te bewegen tussen de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

De basis wordt gelegd om naar de derde graad toe competenties te kunnen verwerven met betrekking tot industriële installaties, bordenbouw, automatisatie, schema-analyse, machinebouw en de meer complexe aspecten van residentiële installaties.

Wat is de focus van deze richting?

De richting elektrotechnieken dompelt je onder in de wonderlijke wereld van elektriciteit. Je leert wat het betekent om een ware technicus te zijn en krijgt daarvoor dan ook de begeleiding om er zelf één te worden.

Zo zal je zien hoe je residentiële en industriële installaties realiseert en hoe elektronica zowel in de theorie als in de praktijk functioneert.

Welke Profiel heb je nodig?

Een leerling die voor deze richting kiest, heeft aanleg voor zowel technisch als praktisch handelen. Je kan probleemoplossend denken en je werkt gestructureerd, zelfstandig en nauwkeurig. Ook heb je interesse in hoe zaken als elektriciteit, automatisering van gebouwen en kantoren,… kunnen gebeuren.

Welke lessen krijg je?

De richting elektrotechnieken behoort tot de dubbele finaliteit en dus krijg je dezelfde algemene vakken als de anderen in deze finaliteit. De richting heeft uiteraard ook een aantal specifieke en unieke vakken. Zo krijg je natuurlijk het vak elektriciteit, waar je leert elektrotechnisch tekenen, omgaan met handgereedschap, het veilig leren installeren van elektrische installaties,

programmeren en zo veel meer! Ook de vakken wiskunde en toegepaste fysica spelen een belangrijke rol in deze richting en zorgen ervoor dat je een goede basis hebt voor je verdere schoolcarrière.

Lessenrooster

  3de 4de
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis en burgerschap  2 2
Wiskunde 3 3
Artsitieke expressie  1 0
Natuurwetenschappen 1 1
Toegepaste informatica 0 1
     
     
Elektriciteit 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Project STEM 1 1
Elektrotechnieken 7 7
Wiskunde 1 1
     
Aantal lessen per week 32 32

 

Aandachtspunten

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.