Erasmus+
Volg ons

Elektrotechnieken

Elektrotechnieken

Elektrische installatietechnieken biedt je een degelijke opleiding in de diverse onderdelen van het vakgebied, gaande van elektrische huisinstallaties tot licht industriële installaties. Je werkt efficiënt en nauwkeurig met gereedschappen en regelapparatuur en je leert die ook onderhouden. Je leert defecten van elektrische apparaten en installaties snel oplossen via een efficiënte foutenanalyse. Verder krijg je de kans om via het tekenpakket Caddy++ je schema’s gedetailleerd uit te werken om een groter inzicht te krijgen in werking en uitvoering.

Wat is de focus van deze richting?

De richting elektrotechnieken dompelt je onder in de wonderlijke wereld van elektriciteit. Je leert wat het betekent om een ware technicus te zijn en krijgt daarvoor dan ook de begeleiding om zelf er één te worden.

Zo zal je zien hoe je residentiële en industriële installaties realiseert en hoe elektronica zowel in theorie als in de praktijk functioneert.

Welke Profiel heb je nodig?

Een leerling die voor deze richting kiest, heeft een aanleg voor zowel technisch als praktisch handelen. Je kan probleemoplossend denken en je werkt gestructureerd, zelfstandig en nauwkeurig. Ook heb je een interesse in hoe zaken als elektriciteit, automatisering van gebouwen en kantoren,… kunnen gebeuren.

Welke lessen krijg je?

De richting elektrotechnieken behoort tot de dubbele finaliteit en dus krijg je dezelfde algemene vakken als de anderen in deze finaliteit. De richting heeft uiteraard ook een aantal specifieke en unieke vakken. Zo krijg je natuurlijk het vak elektriciteit, waar je leert elektrotechnisch tekenen, omgaan met handgereedschap, het veilig leren installeren van elektrische installaties, programmeren en zo veel meer!

Ook de vakken toegepaste wiskunde en toegepaste fysica spelen een belangrijke rol in deze richting en zorgen ervoor dat je een goede basis hebt voor je verdere schoolcarrière.

Lessenrooster

  5de 6de
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis (incl. SC7) 2 2
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Artistieke expressie  1 0
Economische vorming 0 1
     
Wiskunde 1 1
Elektriciteit 2 2
Project STEM (STEM-engineering) 1 1
Elektrotechnieken (Elektronica-Elektriciteit) 9 9
Toegepaste fysica (Mechanica) 1 1
     
Totaal aantal lessen per week 32 32

 

Aandachtspunten

Aanschaf van werkmateriaal (schroevendraaiers,…) en persoonlijke bescherming (veiligheidsbril, werkpak, werkschoenen).
Een computer is een handig instrument.

De stage in het tweede leerjaar van de 3de graad is een blokstage van 2 weken vóór de paasvakantie. De rest van het schooljaar is dit praktijkles.

De school maakt gebruik van de opleidingen (en infrastructuur) aangeboden door de VDAB te Wondelgem.

WERKPLEKLEREN met partner ArcelorMittal / Rütgers / Johnson Controls / Volvo.
De school maakt gebruik van de opleidingen (en infrastructuur) aangeboden door de VDAB te Wondelgem, OCAS, …