Erasmus+
Volg ons

Economische wetenschappen

Economische wetenschappen

Het belang van economie in onze maatschappij is niet te onderschatten. Heel veel studenten in het hoger onderwijs volgen een studierichting waarin economie de hoofdrol speelt. Ook in het gewone, dagelijkse leven is het trouwens interessant als je iets afweet van zaken als lonen, beleggingen, inflatie, arbeidsovereenkomst, beurs, boekhouding, buitenlandse handel en werkloosheid. Al deze zaken bestudeer je tijdens de lessen economie. 

Economie studeren leert je inzicht te verwerven in de belangrijkste (bedrijfs-)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten. Je krijgt een ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie

Wat is de focus van deze richting?

In deze richting verken je alles wat te maken heeft met het economische en je leert al snel dat dit een bijzonder breed, gevarieerd en interessant onderwerp is. Zo zal je de financiële aspecten van onze samenleving verkennen, hoe bedrijven functioneren, hoe de markt werkt en zo veel meer! Je zal economische concepten in concrete maatschappelijke contexten analyseren en onderzoeken.

In het kort, je leert hoe onze moderne maatschappij draaiende wordt gehouden!

Welke Profiel heb je nodig?

Je zit vol met vragen over hoe onze maatschappij nu eigenlijk echt in elkaar zit en niet kan wachten om antwoorden te krijgen, je bent dus leergierig. Bovendien denk je kritisch na over hoe de economie in leven gehouden wordt en denk je inzichtelijk na over haar werking.

Ook ben je niet bang van grote hoeveelheden theorie en kan je hiermee gestructureerd aan de slag!

Welke lessen krijg je?

De richting economische wetenschappen behoort tot de doorstroomfinaliteit en dus krijg je dezelfde algemene vakken als de anderen in deze finaliteit. De richting heeft uiteraard ook een aantal specifieke en unieke vakken. Zo krijg je natuurlijk het vak economie. Waar je de economische kringloop gaat verkennen en de invloed van actuele ontwikkelingen op de werking van

ondernemingen en organisaties bestudeert. Ook zaken als inflatie, de beurs, beleggingen, buitenlandse handel en zo veel meer zullen aan bod komen in dit vak.

Lessenrooster

Levensbeschouwing 2
LO 2
Frans 3
Nederlands 4
Engels 3
Geschiedenis (incl. SC7 – burgerschap)  2
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Toegepaste informatica 1
Artistieke expressie  1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Economie en bedrijfswetenschappen 4
Informaticawetenschappen 1
Optiepakket 2
Wiskunde & wetenschappen of Spaans & Duits
   
Totaal aantal lessen per week 33

 

Aandachtspunten

*Binnen artistieke vormgeving krijgen het cultureel bewustzijn en culturele expressie vorm.

**Binnen het vak mens en samenleving wordt gewerkt enerzijds rond de economische en financiële competenties en anderzijds aan burgerschapscompetenties.

***In het 3de jaar volgen alle leerlingen het 1ste of het 2de semester de module informatica in plaats van de interessemodule. Zo kunnen onze jongeren de digitale competenties (o.m. tekstverwerking, presentaties maken, werken met data, excel) aangeleerd en geëvalueerd krijgen om toe te passen binnen de andere vakken en in het dagelijks leven.