Erasmus+
Volg ons

Bijzondere schrijnwerkconstructies

Bijzondere schrijnwerkconstructies

In het specialisatiejaar Bijzondere schrijnwerkconstructies is er meer aandacht voor praktijk en bijzondere houtconstructies zoals dakkapellen. Door het maken en plaatsen van meubelen en schrijnwerkconstructies, verwerf je extra ervaring en inzicht die van pas komt in het beroepsleven. Je leert de kneepjes van de verbindingen, de aansluitingen, de integratie van andere bouwmaterialen en de plaatsing

Wat is de focus van deze richting?

  • Je volgde een vooropleiding 3de graad houtbewerking of een gelijkaardige studierichting.
  • Het accent ligt in dit specialisatiejaar op de praktijk. Via het maken en het plaatsen van meubelen en schrijnwerkconstructies verwerf je extra ervaring en inzicht die in het beroepsleven beslist van pas komt. Je leert de finesses van de verbindingen, de aansluitingen, de integratie van andere bouwmaterialen, de plaatsing, …
  • Speciale aandacht gaat naar materialen waarmee bijzondere schrijnwerkconstructies worden gemaakt met bv. gebogen vormen of schuine werkvlakken, … Al doende specialiseer je je in de bouw van koepels, ramen, erkers, trappen, wanden, veranda’s, dakkapellen, pergola’s, decor- en standenbouw, …
  • Je krijgt de kans zelfstandig fragmenten en/of volledige samenstellingen in hout, PVC of aluminium te maken. Je leert zowel traditioneel werken als volgens de meest actuele technieken.
  • Je leert houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Veel aandacht gaat naar verspaning-, vergarings- en afwerkingstechnieken. Ook de regelgeving i.v.m. de houtsector, milieuaspecten, veiligheidsmaatregelen, kostprijsberekening, e.d. komen aan bod.
  • Het is de ideale voorbereiding op de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs in dit studiegebied of om als volleerd vakman op de werkvloer te komen.

Welke Profiel heb je nodig?

Toekomst:

  • Richtingen uit het HOKT (Hoger Onderwijs van het Korte Type) binnen het vakgebied
  • SE-N-SE (Secundair Na Secundair) studierichtingen (bv. hout constructie- en planningstechnieken)
  • Werkvloer
  • Hoger Beroepsonderwijs

Welke lessen krijg je?

Lessenrooster

7de jaar

Godsdienst / NC zedenleer

2

Lichamelijke opvoeding

2

Engels

2

Project algemene vakken (PAV)

6

Praktijk hout

8

Theorie hout

6

Praktijk stage hout

6

TOTAAL  LESUREN  PER  WEEK

32

Aandachtspunten

De stage in het tweede en derde leerjaar van de 3de graad is een blokstage van 6 weken: 3 weken vóór de herfstvakantie en 3 weken vóór de paasvakantie.

De rest van het schooljaar is dit praktijkles.

De school maakt gebruik van de opleidingen (en infrastructuur) aangeboden door de VDAB te Wondelgem.