Volg ons

L4

V eel leerplezier  
I n de WO-lessen blijven we per thema bij dezelfde juf in dezelfde klasgroep 
E n wist je dat …. 
R ekenen en taal in niveaugroepen gebeurt? 
D insdag en donderdag neemt juf Ann – Sophie afwisselend de klas 4A / 4B voor haar rekening 
E n natuurlijk mogen jullie in de maand mei onze Openluchtklassen niet missen! 
K en je de juffen nog niet?  
L aten we ons dan even voorstellen 
A nn – Sophie, Kelly en Winnie 
S amen bezorgen we de leerlingen een leerrijk schooljaar 

Leerkrachten

Juf Ann-Sophie
Juf Kelly V
Juf Winnie

Inschrijven kan via onderstaande link of door het scannen van de QR code