Volg ons

K1

Ons klasje staat voor…

K indvriendelijk
L eerrijk
E xperimenteren
U itbundig
T olerant
E igen tempo
R espectvol
K unstig
L iefdevol
A llemaal gelijk
S amenspel

1 keer hoera, er kan er altijd 1-tje bij (kom je ook?)

Leerkrachten

Juf Annick
Juf Karin
Kinderverzorgster Anouschka
Juf Jessie

Inschrijven kan via onderstaande link of door het scannen van de QR code